Alfred Wennerberg

Karin och Alfred – Release Me (Oh Laura Cover)

Barn av vår tid (Nationalteatern)

Frinellerberg – Främmande land

A Sky Full Of Stars (Coldplay cover)

Crying In Tune (ft. Katie Bregman)

Ack, Hällbybrunn